J-Vid 09 – New Year's Resolutions For 2010

If you can’t see the video above, click here.

In this video, I talk about what I got for Christmas and my New Year’s Resolutions. Here is the dialog:

Hello everyone, this is Andy!

みなさん、こんにちは、このアンディです!

minasan , kon’nichiwa , kono andi desu !

I got clothes and a GPS for Christmas.

私は、クリスマス用のGPS服を得た。

watashi wa , kurisumasu yō no GPSfuku wo e ta .

Now, it’s snowing!

今は、雪の日!

ima wa , yuki no hi !

My 1st New Year’s Resolution is to move out!

私の第一の新年の決意を移動することです!

watashi no dai ichi no shin’nen no ketsui wo idō suru koto desu !

My 2nd New Year’s Resolution is to make more money online!

私の第二新年の解像度より多くのお金をオンラインにすることです!

watashi no dai ni shin’nen no kaizōdo yori ōku no okane wo onrain ni suru koto desu !

Tell me in the comments your New Year’s Resolutions!

コメントをあなたの新年の抱負を教えてください!

komento wo anata no shin’nen no hōfu wo oshie te kudasai !

TheAndySan